Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 55

Autorzy: Riyadh Bouddou , Riyadh Bouddou , Riyadh Bouddou , Riyadh Bouddou , Farid Benhamida , Farid Benhamida , Farid Benhamida , Farid Benhamida , Amine Zeggai , Amine Zeggai , Amine Zeggai , Amine Zeggai , Ismail Ziane , Ismail Ziane , Ismail Ziane , Ismail Ziane , Moussa Belgacem , Moussa Belgacem , Moussa Belgacem , Moussa Belgacem :

Tytuł: Ekonomiczny rozsył energii w zintegrowanym z energetyką wiatrową rynkiem metodą symulowanego wyżarzania

Streszczenie: Zaproponowano algorytm symulowanego wyżarzania problemu bazującego na ofercie ekonomicznego rozsyłu energii. Rozważano przypadek dołączonej do systemu energii wiatrowej I nieregulowanego rynku energii. Analizowano niezawodność I skuteczność na przykładzie systemu z 10 jednostkami.

Słowa kluczowe: ekonomiczny rozsył energii, energetyka wiatrowa, zderegulowany rynek, symulowane wyżarzanie.

wstecz