Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 19

Autorzy: Jacek Klucznik , Grzegorz Mańkowski :

Tytuł: Wpływ układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej na dobór przewodów odgromowych

Streszczenie: Referat przestawia problematykę doboru przewodów odgromowych w liniach napowietrznych ze względu na wytrzymałość cieplną. Autorzy wskazują, że w procesie doboru przewodów odgromowych istotna jest wiedza o stosowanych w linii zabezpieczeniach, a przyjmowanie jednego stałego czasu trwania zwarcia dla całej linii jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Jednocześnie w referacie wskazano, że w procesie doboru przewodów odgromowych istotne jest uwzględnianie składowej nieokresowej prądu zwarciowego, co obecnie często się pomija.

Słowa kluczowe: przewody odgromowe, linie napowietrzne, obliczenia zwarciowe, elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa.

wstecz