Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 11/2020 Str. 11

Autorzy: Krzysztof Skarżyński , Krzysztof Skarżyński , Anna Rutkowska , Anna Rutkowska :

Tytuł: Porównanie obliczeń i pomiarów dla projektu oświetlenia tego samego pomieszczenia

Streszczenie: W tej pracy wykonano analizę porównawczą wyników parametrów świetlnych (średniego natężenia oświetlenia i równomierność oświetlenia w polu zadania), uzyskanych w wyniku symulacji przeprowadzonej w programie DIALux 4.13 oraz pomiarów oświetlenia wykonanych za pomocą luksomierza w rzeczywistości, dla tego samego prostego pomieszczenia biurowego. Analizie poddano również kwestie przyjęcia odpowiednich wartości współczynników odbicia głównych powierzchni, próbkowanie pliku fotometrycznego, jak również wpływ wyposażenia pomieszczenia na uzyskane wyniki. Przeprowadzone badania pozwoliły podkreślić, że dokładność odwzorowania rzeczywistości poprzez komputerową symulację oświetlenia w programie DIALux 4.13 jest wysoka i dużym stopniu zależy od wiedzy, rzetelności i doświadczenia osoby projektującej oświetlenie.

Słowa kluczowe: technika świetlna, symulacja oświetlenia, pomiary weryfikacyjne, średnie poziome natężenie oświetlenia, równomierność

wstecz