Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 167

Autorzy: Marcin Ostrowski :

Tytuł: Symulacja rozpadu stanu wzbudzonego w rejestrze kwantowym

Streszczenie: W artykule badamy czy komputer kwantowy potrafi efektywnie symulować eksponencjalny zanik prawdopodobieństwa przebywania układu kwantowego w stanie wzbudzonym. Głównym rezultatem pracy jest algorytm, który umożliwia symulację czasową tego typu układów zaimplementowany na standardowych dwówejściowych bramkach. Badamy tutaj własności proponowanego algorytmu i porównujemy go z przewidywaniami teoretycznymi.

Słowa kluczowe: obliczenia kwantowe, symulacje kwantowe, rozpad stanu wzbudzonego

wstecz