Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 136

Autorzy: Abdelkader Boudali , Karim Negadi , Mohamed Boudiaf , Abderrahmane Berkani , Fabrizio Marignetti :

Tytuł: Sterowanie typu Super Twisting Sliding małej elektrowni wodnej z generatorem DFIG

Streszczenie: W pracy przedstawiono modelowanie, sterowanie, symulację i analizę dynamicznej małej elektrowni wodnej podłączonej do sieci. Badany system składa się z podwójnie zasilanego generatora indukcyjnego (DFIG) i dwóch przetworników połączonych szyną prądu stałego. Całość jest podłączona do sieci za pomocą filtru RC. W związku z tym w niniejszym artykule zaproponowano i omówiono skuteczną konstrukcję opartą na zastosowanym generatorze bocznym Super Twisting Sliding Mode Control i STSMC. Styerowaniesystemem elektrowni wodnych zostało zbadane w Matlab/ Simulink. Wyniki pokazują skuteczność proponowanej metody. Symulowany prototyp można zrealizować w eksperymentalnej płycie kontrolnej opartej na FPGA, DSP lub Dspace.

Słowa kluczowe: Mała elektrownia wodna, DFIG, prostownik wiedeński, sterownik SuperSkręcanego Trybu Przesuwnego (STSMC).

wstecz