Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 110

Autorzy: Adam Kowalczyk :

Tytuł: Wpływ zniekształceń i zakłóceń harmonicznych na dokładność fazomierza regresyjnego

Streszczenie: W artykule przedstawiono charakterystyki warunkowych wartości średnich w zastosowaniu do pomiaru kąta przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma sygnałami sinusoidalnymi o tej samej częstotliwości. Omówiono wpływ zniekształceń i zakłóceń harmonicznych na dokładność pomiaru. Podano przykłady eksperymentalne oraz podsumowanie.

Słowa kluczowe: przesunięcie fazowe, zakłócenia harmoniczne, warunkowa wartość średnia, niepewność standardowa.

wstecz