Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 106

Autorzy: Evhenii Bondarenko , Vasyl Kutin , Maryna Kutina , Oleksandr Yanchenko , Liliia Ruda , Andrzej Smolarz , Saule Rakhmetullina , Yedilkhan Amirgaliyev :

Tytuł: Technologia ochrony personelu przed polem elektromagnetycznym w instalacjach elektrycznych ultra-wysokiego napięcia

Streszczenie: Badane są mechanizmy powstawania ryzyka chorób zawodowych personelu na skutek działania pola elektromagnetycznego o częstotliwości przemysłowej w instalacjach elektrycznych o klasach ultra-wysokiego napięcia (UHVC) w celu jego oszacowania. Uwzględniono główne możliwe przyczyny urazów elektrycznych i chorób zawodowych podczas prac remontowych na działających liniach napowietrznych UHVC. Zaproponowano model \"drzewa urazowego\" w przypadku zniszczenia odzieży ochronnej w trakcie prac. Podane jest uzasadnienie maksymalnych dopuszczalnych parametrów bezpieczeństwa elektrycznego, uwzględniające wartość maksymalnej dopuszczalnej energii elektrycznej. Proponuje się system ciągłego monitorowania dopuszczalnych poziomów energii pobieranej przez personel i sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnego poziomu.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo elektryczne, pole elektromagnetyczne, ultra-wysokie napięcia, ryzyko, choroba, energia elektryczna.

wstecz