Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 84

Autorzy: Katarzyna Gębczyk , Andrzej Chojnacki , Łukasz Grąkowski , Kornelia Banasik :

Tytuł: Analiza porównawcza kosztów awarii linii napowietrznych i kablowych średniego napięcia

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki analizy kosztów strat u dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej, spowodowanych awariami napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych średniego napięcia eksploatowanych w krajowych spółkach dystrybucyjnych. Analizie poddano składniki kosztów awarii. Wyznaczono wartości średnie, odchylenia standardowe oraz przedziały ufności dla średniej. Dokonano także weryfikacji nieparametrycznej analizowanych kosztów.

Słowa kluczowe: linie napowietrzne średniego napięcia, linie kablowe średniego napięcia, niezawodność, energetyka

wstecz