Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 47

Autorzy: Yuriy Borodenko , Leonids Ribickis , Anatolijs Zabasta , Shchasiana Arhun , Nadezhda Kunicina , Anastasia Zhiravetska , Hanna Hnatova , Andrii Hnatov , Antons Patlins , Konstantins Kunicins :

Tytuł: Diagnostyka systemu napędowego z wykorzystaniem analizy spektralnej.

Streszczenie: Przedstawiono model symulacyjny napędu elektrycznego umożliwiający diagnostykę pojazdów elektrycznych. Model bazuje na analizie widmowej ciągu. Analizowana jest też efektywność napędu. Model mopże także służyć do wirtualnej analizy dynamiki.

Słowa kluczowe: pojazd elektryczny, napęd, analiza widmowa.

wstecz