Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 10/2020 Str. 9

Autorzy: Jacek Listwan , Krzysztof Pienkowski :

Tytuł: Porównanie sterowania DFOC siedmio-fazowym silnikiem indukcyjnym z zastosowaniem regulatorów PI i regulatora rozmytego w stanie awarii czujnika prędkości

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę metody bezpośredniego sterowania polowo-zorientowanego siedmiofazowym silnikiem indukcyjnym klatkowym z zastosowaniem regulatora PI i regulatora rozmytego w pętli regulacji prędkości i z zastosowaniem estymatora MRASCC. Analizowano awarię enkodera w układzie sterowania DFOC. Opisano model matematyczny 7-fazowego silnika indukcyjnego i opisano estymator MRASCC. Przedstawiono opis zastosowanej metody modulacji wektorowej i regulatora rozmytego. Przedstawiono wyniki badań symulacyjnych analizowanej metody sterowania w stanie awarii czujnika prędkości.

Słowa kluczowe: 7-fazowy silnik indukcyjny klatkowy, estymator MRASCC, bezpośrednie sterowanie polowo-zorientowane, sterowanie odporne na uszkodzenia

wstecz