Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 114

Autorzy: Borys Mokin , Oleksandr Mokin , Olena Kosaruk , Mashat Kalimoldayev , Waldemar Wójcik , Kuanysh Muslimov :

Tytuł: Ocena poziomu jakości wiedzy na bazie rozmytych modeli procesów jej zdobywania

Streszczenie: Dla jasnej oceny jakości zdobywania wiedzy przez studentów uczelni technicznych i uzyskania odpowiednich kompetencji proponuje się zastosowanie ideę integracji edukacji i rozmytego modelu matematycznego, uzupełnionego o procedurę probabilistycznego przetwarzania wartości rozmytych. Rozmyty model matematyczny jest syntetyzowany w postaci bazy wiedzy Mamdani, której zmienne językowe charakteryzują różne parametry procesu zdobywania wiedzy przez uczniów. Opracowano technikę oceny jakości procesu zdobywania wiedzy z wykorzystaniem modelu syntetycznego oraz sugerowanych kryteriów oceny efektywności. Testowanie zaproponowanego modelu i techniki zostało przeprowadzone na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Winnicy, wyniki testów potwierdziły ich skuteczność.

Słowa kluczowe: edukacja techniczna, elektrotechnika i energetyka, hybrydowe modelowanie rozmyte.

wstecz