Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 99

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Konrad Niderla , Konrad Kania , Michał Maj , Paweł Nita :

Tytuł: Mobilny czujnik do biopotencjalnych pomiarów monitorowania zdrowia pacjentów

Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję i prototyp sieci czujników do pomiarów biopotencjałów do długoterminowego i zdalnego śledzenie parametrów życiowych pacjentów lub sportowców. Przenośne rozwiązania monitorujące składają się z dwóch podstawowych elementów: czujników i urządzenia do gromadzenia danych. W tej pracy proponujemy nowy rodzaj suchych elektrod tekstylnych do wykrywania sygnałów fizjologicznych, które mogą stanowić alternatywę dla elektrod żelowanych. Wstępne wyniki pomiarów EKG pokazują, że po dalszych ulepszeniach mogą być dobrymi kandydatami do zastosowania w inteligentnej odzieży do rzeczywistych zastosowań.

Słowa kluczowe: urządzenia ubieralne, biopotencjały, czujniki.

wstecz