Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 85

Autorzy: Henryk Banach :

Tytuł: Warunek na występowanie maksimum sprawności dla wybranych maszyn elektrycznych

Streszczenie: W artykule przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące warunku występowania maksimum sprawności dla silnika indukcyjnego klatkowego i pierścieniowego, transformatora oraz silnika obcowzbudnego i bocznikowego prądu stałego. Rozważania te modyfikują spojrzenie na to zagadnienie i pozwalają na sformułowanie bardziej precyzyjnego warunku na występowanie maksimum sprawności w rozważanych maszynach, kwestionując tym samym przedstawiany dotychczas w literaturze warunek o równości strat stałych i zmiennych.

Słowa kluczowe: warunek na maksimum sprawności, indukcyjny silnik klatkowy, indukcyjny silnik pierścieniowy, transformator, silnik obcowzbudny prądu stałego, silnik bocznikowy prądu stałego

wstecz