Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 68

Autorzy: Maciej Zdanowski :

Tytuł: Analizy modelowe i badania eksperymentalne prądu elektryzacji strumieniowej cieczy izolacyjnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono i porównano wyniki badań teoretycznych i eksperymentalnych elektryzacji strumieniowej oleju mineralnego Trafo En oraz estru syntetycznego Midel 7131. Analizy teoretyczne prądu elektryzacji strumieniowej zostały wykonane z wykorzystaniem modelu Abediana-Sonina. Pomiary przeprowadzono w układzie przepływowym z wykorzystaniem rurek wykonanych z papieru celulozowego i aramidowego. Określono wpływ prędkości przepływu cieczy oraz rodzaju materiału rurki pomiarowej na wielkość generowanego prądu elektryzacji strumieniowej.

Słowa kluczowe: transformatory mocy, elektryzacja strumieniowa, olej mineralny, ester syntetyczny.

wstecz