Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 56

Autorzy: Salama Manjang , Yuli Rahman :

Tytuł: Rozproszona integracja fotowoltaiczna jako energia uzupełniająca: rozwiązań problemów związanych z utratą mocy i wzrostem zapotrzebowania na obciążenie

Streszczenie: Celem tego badania jest optymalizacja lokalizacji i wydajności PV w systemie dystrybucji zasilania 20 kV w środkowym Sulawesi w Indonezji. Proponowana metoda wykorzystuje optymalizację opartą na algorytmie genetycznym, mianowicie NSGA-II. Optymalizację przeprowadza się w trzech scenariuszach, biorąc pod uwagę wartość całkowitej mocy czynnej PV, która powoduje minimalne straty mocy czynnej i odchylenie napięcia. Wynik symulacji pokazuje, że integracja PV-DG może poprawić wydajność systemu dystrybucji ze względu na efekt wzrostu obciążenia.

Słowa kluczowe: PV na siatce, wzrost obciążenia, algorytm genetyczny, generacja rozproszona, spadek napięcia.

wstecz