Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 09/2020 Str. 16

Autorzy: Mateusz Kuc , Wojciech Sułek , Dariusz Kania :

Tytuł: Sprz˛etowa implementacja nieregularnego dekodera QC-LDPC w strukturze FPGA

Streszczenie: W pracy przedstawiono sprze˛ towa˛ implementacje˛ dekodera kodów QC-LDPC w strukturze FPGA. Zaprezentowany dekoder moz˙y byc´ skonfigurowany do obsługi algorytmu Min-Sum lub Normalized Min-Sum. Normalizacje˛ w algorytmie Normalized Min-Sum wykonano za pomoca˛ układów kombinacyjnych. Przedstawiono równie˙z porównanie dekoderów o ró˙znych rozmiarach magistral propagacji wiadomo´sci (ang. beliefs). Badania eksperymentalne prowadzono z wykorzystaniem układu FPGA rodziny Cyclone V firmy Intel oraz kodów LDPC ze standardów 802.11ad i 802.16e.

Słowa kluczowe: QC-LDPC, FPGA, Min-Sum, Normalized Min-Sum, 802.11ad, 802.16e, WiGig, WiMax

wstecz