Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 168

Autorzy: Rammah Alahnomi , Zahriladha Zakaria , Zulkalnain Yussof , Ammar Alhegazi , Hussein Alsariera , Norhanani Rahman :

Tytuł: Model mikrofalowego czujnika wykorzystującego pierścieniowe rezonatory

Streszczenie: Przedstawiono mikrofalowy czujnik planarny bazujący na symetrycznych pierścieniowych rezonatorach. Wykorzystano pierścieniowy rezonator ze szczeliną przy kącie 0o i 180o w celu uzyskania odpowiedniej częstotliwości rezonansowej. Zaproponowano schemat zastępczy czujnika skąd obliczono pasmo częstotliwości. Czujnik może być wykorzystywany do badania materiałów.

Słowa kluczowe: czujnik mikrofalowy, rezonator pierścieniowy

wstecz