Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 164

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Andres Vejar :

Tytuł: Konstrukcja nadajnika z rekonfigurowalnym kształtem fali dla wieloczęstotliwościowej tomografii elektrycznej

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiamy projekt urządzenia do akwizycji danych z wieloczęstotliwościowej tomografii elektrycznej (ET), którego celem jest rekonfiguracja emitera w celu dostosowania sygnałów wzbudzenia w trybie online. Projekt ma na celu pozyskiwanie danych do monitorowania medycznego in vivo. Urządzenie zostało zaimplementowane przy użyciu FPGA do akwizycji danych w czasie rzeczywistym oraz mikrokontrolera SoC, w celu dalszego zwiększenia funkcjonalności urządzenia. Urządzenie ET umożliwia badanie odpowiedzi częstotliwościowych i generowanie niestandardowych sygnałów pobudzających.

Słowa kluczowe: tomografia elektryczna; sensory, FPGA; internet rzeczy.

wstecz