Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 147

Autorzy: Stefan Wolny :

Tytuł: Charakterystyki dyspersyjne zespolonej przenikalności elektrycznej papierów aramidowych NOMEX® T410 oraz T910 impregnowanych różnymi cieczami dielektrycznymi

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zespolonej przenikalności elektrycznej w dziedzinie wysokiej częstotliwości, przeprowadzone na próbkach izolacji impregnowanej. Warstwę izolacji stałej wykonano z dwóch rodzajów papierów elektrotechnicznych: w pełni aramidowego typu NOMEX® T410 oraz z celulozowo-aramidowego typu NOMEX® T910. Jako impregnat wykorzystano trzy rodzaje cieczy dielektrycznej: olej mineralny Nynas Nytro 10X, ester syntetyczny Midel 7131 oraz ester naturalny Midel en1204. Celem badań była obserwacja oraz analiza zmian właściwości dielektrycznych tych materiałów. W badaniach uwzględniono wpływ oddziaływania temperatury w zakresie od 20°C do 100°C, co odpowiada typowym warunkom eksploatacji izolacji impregnowanej w transformatorach mocy.

Słowa kluczowe: izolacja aramidowo-olejowa, spektroskopia dielektryczna, charakterystyki dyspersyjne, przenikalność elektryczna.

wstecz