Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 139

Autorzy: Piotr Warda :

Tytuł: Przetwarzanie sygnału o zmiennej częstotliwości systemem pomiarowym z układem FPGA

Streszczenie: Istnieją różne metody przetwarzania informacji przekazywanej sygnałem o zmiennej częstotliwości. Jedną z nich jest bezpośrednia konwersja częstotliwości w wartości liczbowe (f/N). Zwykle wówczas wykorzystuje się układy licznikowe. Artykuł prezentuje implementację funkcjonalności przetwornika f/N w strukturze FPGA będącej elementem karty pomiarowej myRIO. Zaprezentowano oprogramowanie systemu pomiarowego, zamieszczono wyniki pracy i omówiono błędy przetwarzania informacji w omawianym systemie.

Słowa kluczowe: częstotliwość, pomiar częstotliwości, przetwornik częstotliwość-kod, LabVIEW

wstecz