Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 135

Autorzy: Mirosław Schwann , Janusz Partyka :

Tytuł: Zastosowanie wkładek bezpiecznikowych o charakterystyce szybkiej w obwodach linii napowietrznych niskiego napięcia

Streszczenie: Sieci rozdzielcze niskiego napięcia (nn) eksploatowane w Polsce, są w większości w układzie TN-C, w którym najpowszechniej stosowanym środkiem ochrony przeciwporażeniowej przy uszkodzeniu jest samoczynne wyłączanie zasilania. W obwodach liniach napowietrznych do samoczynnego wyłączania zasilania powszechnie wykorzystywane są wkładki topikowe o charakterystyce gG. Dla tych obwodów, dla których pomiary eksploatacyjne wykazały nieskuteczną ochronę przeciwporażeniową, stosowane są wkładki topikowe o charakterystyce gF, które nie są przedmiotem norm europejskich: PN-EN 60269-1 oraz PN-EN 60269-2, a ich produkcja oparta jest o normy zakładowe. W artykule przedstawiono propozycję zmiany charakterystyk prądowo-czasowych dotychczasowych wkładek topikowych gF, aby możliwe było spełnienie ww. wymagań normatywnych, m.in. w zakresie sprawdzenia charakterystyk, a w szczególności granic charakterystyk pasmowych.

Słowa kluczowe: linie napowietrzne, ochrona przeciwporażeniowa, samoczynne wyłączenie zasilania, wkładki topikowe.

wstecz