Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 112

Autorzy: Mustapha Mekki , Tayeb Allaoui , Belkacem Belabbas , Mouloud Denai :

Tytuł: Odsprzęgnięte sterowanie wektorowe systemu energii wiatrowej z generatorem MSG wykorzystujące logikę rozmytą

Streszczenie: Generator synchroniczny z magnesem trwałym PMSG odgrywa kluczową rolę w konwersji energii wiatru (WECS). Sterowanie wektorowe było najczęściej stosowane jako strategia sterowania dla tego generatora w celu zapewnienia oddzielenia prądu stałego od kwadratury. Wadą tej metody jest to, że potrzebuje czujników prądu, aby zapewnić oddzielenie. Artykuł koncentruje się na sterowaniu wektorem oddzielającym opartym na logice rozmytej typu 1 (DFLC1_VC) i logice rozmytej typu 2 (DFLC2_VC). Możemy zapewnić kontrolę systemu, a oddzielenie bez użycia czujników prądu zapewnia kontrolę i odsprzęgnięcie w tym samym czasie. Wyniki symulacji wykazały skuteczność proponowanych strategii kontroli WECS w oparciu o PMSG.

Słowa kluczowe: WECS; PMSG; MPPT; Kontrola wektorowa; FOPI, logika rozmyta typu 1, logika rozmyta typu 2

wstecz