Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 88

Autorzy: Petro Lezhniuk , Vyacheslav Komar , Vira Teptia , Olena Rubanenko :

Tytuł: Celowość zastosowania zasady najmniejszego działania w optymalnej kontroli stanów systemu elektroenergetycznego

Streszczenie: Pokazano możliwość i celowość zastosowania zasady najmniejszego działania w optymalnej kontroli stanów systemu elektroenergetycznego. Utratę mocy czynnej i energii elektrycznej przyjęto za kryterium optymalności. Przedstawiono algorytm określania optymalnego stanu systemu elektroenergetycznego. Jego szczególną cechą jest to, że zgodnie z zasadą najmniejszego działania najpierw określa się idealny stan systemu elektroenergetycznego, a następnie uwzględnia się ograniczenia parametryczne. Stan idealny systemu charakteryzuje się najniższymi możliwymi stratami, a wzięcie pod uwagę aktywnych ograniczeń parametrów przenosi system elektroenergetyczny do stanu optymalnego. W optymalnym stanie systemu elektroenergetycznego straty rosną w zależności od stopnia niejednorodności układu.

Słowa kluczowe: optymalne sterowanie, system elektroenergetyczny, zasada najmniejszego działania, minimalne straty mocy.

wstecz