Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 43

Autorzy: Miroslav Gutten , Daniel Korenciak , Peter Brncal , Viktor Cefer :

Tytuł: Diagnostyka stanu izolacji transformatora wykorzystująca analizę spektralną

Streszczenie: W artykule przedstawiono metody diagnostyki izolacji olejowo-papierowej w transformatorach wysokiego napięcia. Zastosowano metodę spektroskopii częstotliwościowej. Wyniki analizy znacząco zależały od temperatury pracy. Porównano wyniki dla różnych warunków pracy kilku transformatorów.

Słowa kluczowe: izolacja transformatora, diagnostyka, analiza spektralna

wstecz