Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 08/2020 Str. 39

Autorzy: Aleksandr Bigun , Stanislav Girshin , Vladimir Goryunov , Aleksandr Shepelev , Svetlana Prus , Vsevolod Tkachenko :

Tytuł: Analiza wpływu czynników klimatycznych na czas osiągania maksymalnej temperatury przewodów linii napowietrznej

Streszczenie: Wraz ze wzrostem zużycia energii elektrycznej następuje wzrost strat energii elektrycznej i spadek przepustowości linii. Ograniczona wydajność wpływa również na efektywność wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. W celu rozwiązania istniejącego problemu stosuje się tradycyjne i innowacyjne metody. Jedną z metod jest zwiększenie wydajności z uwzględnieniem czynników klimatycznych. Ta metoda oparta jest na równaniu bilansu cieplnego. Obecnie szeroko stosowana jest dynamiczna ocena termiczna linii, ponieważ pozwala ona na dokładniejsze wyznaczanie wartości prądu w porównaniu ze stałymi prądami. W badaniach mających na celu określenie ciągłych prądów należy wziąć pod uwagę bezwładność procesu termicznego, która umożliwia przekazywanie prądów większych niż prądy ciągłe. W pracy tej prowadzone są badania mające na celu określenie czasu do osiągnięcia maksymalnej dopuszczalnej temperatury drutu oraz ujawnienie wpływu temperatury otoczenia, prędkości wiatru i jego kierunku względem osi linii. W badaniach wykorzystano metodę dynamicznej oceny termicznej linii opartą na rozwiązaniu analitycznym równania bilansu cieplnego w trybie przejściowym działania linii powietrznych na podstawie metody najmniejszych kwadratów.

Słowa kluczowe: przejściowe tryby termiczne; równanie bilansu cieplnego; napowietrzne linie energetyczne; temperatura drutu.

wstecz