Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2020 Str. 93

Autorzy: Piotr Grzejszczak , Adam Czaplicki , Marek Szymczak , Roman Barlik :

Tytuł: Wpływ obwodów odciążających na łączeniowe straty energii w przekształtnikach wysokiej częstotliwości

Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy analizy procesów łączeniowych w gałęzi z szybkimi tranzystorami MOSFET. Opisano podstawowe zjawiska towarzyszące szybkim procesom łączeniowym oraz zdefiniowano źródła drgań wartości chwilowych prądu i napięcia na łącznikach. Przybliżono znane z literatury sposoby ograniczania przepięć i tłumienia pasożytniczych drgań obwodu komutacyjnego. Podstawowym celem prowadzonych badań była analiza wpływu obwodów odciążających na łączeniowe straty energii, które są szczególnie istotne w przekształtnikach wysokiej częstotliwości.

Słowa kluczowe: obwody odciążające, łączeniowe straty mocy, tranzystor mocy MOSFET, przekształtnik wysokiej częstotliwości.

wstecz