Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2020 Str. 76

Autorzy: Maciej Chojowski , Stanisław Piróg , Marcin Baszyński , Aleksander Dziadecki :

Tytuł: Pojemności pasożytnicze w układach energoelektronicznych

Streszczenie: Artykuł prezentuje metody wyznaczenia pojemności pasożytniczej w układzie zawierającym tranzystory MOSFET oraz dławik lub transformator. Metody zostały opisane, przeprowadzono symulację komputerową oraz zaprezentowano wyniki doświadczeń laboratoryjnych w celu potwierdzenia ich słuszności.

Słowa kluczowe: pojemność pasożytnicza, pojemność tranzystora, pojemności transformatora.

wstecz