Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2020 Str. 59

Autorzy: Stanislav Girshin , Igor Sorokin , Aleksandr Smerdin , Aleksandr Bigun , Elena Petrova , Vladislav Trotsenko , Vladimir Goryunov , George Smorodin :

Tytuł: Analizą efektu promieniowania słonecznego na możliwości i straty mocy napowietrznych linii energetycznych

Streszczenie: Analizowany jest wpływ promieniowania słonecznego na warunki temperaturowe linii energetycznych z klasycznymi i nowymi typami drutów. Maksymalne dopuszczalne temperatury ograniczają możliwości linii, a warunki temperaturowe wpływa na utratę mocy i energii z powodu zmian rezystancji. W pracy przedstawiono równania bilansu cieplnego dla drutów izolowanych i nieizolowanych, wzory do obliczania współczynnika przenikania ciepła i natężenia promieniowania słonecznego oraz wyrażenie na dopuszczalny prąd. Porównywane są typowe wartości promieniowania bezpośredniego i rozproszonego, pod warunkiem, że drut jest prostopadły do światła słonecznego.

Słowa kluczowe: równanie bilansu cieplnego, napowietrzne linie energetyczne, straty mocy rzeczywistej.

wstecz