Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 06/2020 Str. 11

Autorzy: Tomasz Kossowski , Paweł Szczupak :

Tytuł: Analiza wpływu silnego pola magnetycznego na samoloty bezzałogowe z wykorzystaniem cewki Helmholtza.

Streszczenie: Celem badań eksperymentalnych był pomiar zakłóceń w obwodach bezzałogowych statków powietrznych poddanych działaniu impulsowego, silnego pola magnetycznego. Odzwierciedlało to zakłócenia powstające podczas wyładowania atmosferycznego. Do badań wykorzystano generator Marksa oraz cewkę Helmloltza. Badany obiekt umieszczono wewnątrz cewki Helmholtza.

Słowa kluczowe: wyładowania, statki powietrzne, cewka Helmholtza, generator Marksa

wstecz