Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 178

Autorzy: Jerzy Hickiewicz , Piotr Rataj , Przemysław Sadłowski :

Tytuł: Działalność stowarzyszeniowa polskich elektrotechników do wybuchu I wojny światowej

Streszczenie: Przedstawiono historię ruchu stowarzyszeniowego polskich elektrotechników w czasie zaborów. Opisano rozwój elektrotechnicznych zrzeszeń w sześciu miastach, w których zdołały się ukonstytuować do odzyskania niepodległości, w ramach stowarzyszeń ogólnotechnicznych. Podkreślono udział poszczególnych elektrotechników w działalności tych zrzeszeń, omówiono także tematykę elektrotechniczną na Zjazdach Techników Polskich.

Słowa kluczowe: historia elektrotechniki, XIX wiek, zabory, ruch stowarzyszeniowy techników polskich

wstecz