Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 67

Autorzy: Marek Gała , Janusz Rak , Kazimierz Jagieła , Antoni Sawicki :

Tytuł: Wpływ zjawisk w obwodzie wielko prądowym na pracę układu zasilania pieca Lukowego AC

Streszczenie: W artykule opisano zjawiska zachodzące w obwodzie wielkoprądowym elektrycznego pieca łukowego AC. Odwzorowano wpływ zmian długości kolumny łukowej na parametry modelu matematycznego Pentegowa łuku elektrycznego wykorzystującego statyczną charakterystykę napięciowo-prądową. W wyniku symulacji otrzymano dynamiczne charakterystyki napięciowo-prądowe łuków elektrycznych. Na podstawie analizy danych pomiarowych przedstawiono wpływ asymetrii i zaburzeń łuku na jakość energii elektrycznej w układzie zasilania AC-EAF.

Słowa kluczowe: piec łukowy AC, model łuku, asymetria, jakość energii elektrycznej.

wstecz