Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 59

Autorzy: Andrzej Firlit , Zbigniew Hanzelka , Krzysztof Piątek , Szymon Barczentewicz , Krzysztof Chmielowiec , Mateusz Dutka :

Tytuł: Monitorowanie jakości dostawy energii elektrycznej z uwzględnieniem supraharmonicznych oraz synchrofazorów

Streszczenie: W artykule przedstawiono prace badawczo-rozwojowe w obszarze monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej (JDEE). Działania realizowane są w ramach projektu NCBR. Obecnie realizacji podlega etap I projektu. Dotyczy pomiarów i rejestracji oraz analizy JDEE z uwzględnieniem rozszerzonego pasma do 150 kHz z wykorzystaniem techniki synchrofazorowej w sieciach dystrybucyjnych. Końcowym rezultatem projektu jest opracowanie i zbudowanie nadrzędnego systemu, integrującego różnego typu dane z różnych podsystemów.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, rozproszone systemy monitorowania, pomiar supraharmonicznych w pasmie do 150 kHz, pomiar synchrofazorów PMU.

wstecz