Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 51

Autorzy: Patryk Szywalski , Andrzej Waindok , Bronisław Tomczuk :

Tytuł: Praca grupy dronów w pobliżu linii najwyższego napięcia

Streszczenie: Zbadano zachowanie się bezzałogowych urządzeń latających w pobliżu dwutorowej linii najwyższego napięcia (400kV). Szczególny nacisk położono na wpływ generowanych przez linię zakłóceń elektromagnetycznych na pracę urządzeń pokładowych (czujniki, układy sterowania) oraz na jakość transmisji danych. Wykonane eksperymenty pokazały, że lot grupy dronów wzdłuż linii najwyższego napięcia jest możliwy, lecz należy uwzględnić pewne zakłócenia, które mogą zaburzać ich wzajemną komunikację.

Słowa kluczowe: Zakłócenia elektromagnetyczne, komunikacja radiowa, diagnostyka linii najwyższych napięć, bezzałogowe jednostki latające.

wstecz