Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 17

Autorzy: Łukasz Topolski , Wojciech Schab , Andrzej Firlit , Krzysztof Piątek :

Tytuł: Analiza wpływu generacji rozproszonej na wybrane parametry jakości energii elektrycznej w sieci niskiego napięcia na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica

Streszczenie: W artykule przedstawiono wpływ jednofazowych mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 2 kW na wybrane parametry jakości energii elektrycznej zmierzone w pewnej sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia, w której udział prosumentów stanowi 48%, zlokalizowanej na terenie klastra Wirtualna Zielona Elektrownia Ochotnica.

Słowa kluczowe: jednofazowe mikroinstalacje, asymetria napięć i prądów, wzrosty napięcia, prosument.

wstecz