Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 13

Autorzy: Krzysztof Piątek , Mateusz Dutka , Grzegorz Wiczyński , Tomasz Siostrzonek , Krzysztof Chmielowiec :

Tytuł: Wybór miejsc pomiaru parametrów jakości energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym

Streszczenie: Kontrola jakości dostawy energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym wiąże się z koniecznością ciągłych pomiarów analizatorami jakości energii w wielu miejscach tej sieci. Pojawia się wobec tego problem takiego wyboru miejsc pomiaru, aby ograniczyć liczbę mierników do niezbędnego minimum. W artykule opisano trzy metody wyboru miejsc przyłączenia analizatorów jakości energii elektrycznej w sieci dystrybucyjnej. Przedstawiono również wyniki aplikacji tych metod do sieci testowej IEEE 37-węzłowej.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, pomiar parametrów jakości energii elektrycznej, minimalizacja liczby mierników.

wstecz