Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 03/2020 Str. 5

Autorzy: Krzysztof Chmielowiec , Grzegorz Wiczyński , Andrzej Firlit , Mateusz Dutka , Szymon Barczentewicz :

Tytuł: Zastosowanie zagregowanych danych pomiarowych w wykrywaniu źródeł zaburzeń jakości energii elektrycznej

Streszczenie: Operatorzy elektroenergetycznych systemów dystrybucyjnych w Polsce zainstalowali w swoich sieciach kilkadziesiąt tysięcy bilansujących liczników energii elektrycznej wyposażonych, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki, w funkcje pomiaru wskaźników jakości dostawy energii elektrycznej. Liczniki te oferują nowe możliwości oceny jakości napięcia oraz diagnostyki sieci dystrybucyjnych, będąc źródłem istotnego wolumenu danych pomiarowych. Artykuł prezentuje możliwości wykorzystania wyników pomiarów agregowanych w okresach 10- minutowych, pochodzących z rozproszonego systemu pomiarowego (składającego się z dużej liczby liczników i i małej liczby analizatorów) w lokalizacji dominujących źródeł zaburzeń w elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej.

Słowa kluczowe: jakość energii elektrycznej, liczniki energii elektrycznej, lokalizacja źródeł zaburzeń napięcia.

wstecz