Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 209

Autorzy: Ikhlas Kitta , Salama Manjang , Wahyu Santoso :

Tytuł: Techniczne i ekonomiczne podejście do podłączenia MHPP w sieci dystrybucyjnej.

Streszczenie: Wytworzona energia elektryczna jest podłączona do sieci przesyłowej, która jest dostępna do dystrybucji wśród odbiorców. Odnawialne źródła energii, zwłaszcza mini elektrownia wodna (MHPP) o mocy 1–10 MW, znajdują się na obszarach wiejskich z dala od centrum obciążenia. Duże odległości powodują zwiększenie strat napięcia i mocy w systemie dystrybucji energii. Podłączenie elektrowni odnawialnych, zwłaszcza MHPP, nie powinno mieć negatywnego wpływu na istniejący system elektroenergetyczny. Zasadniczo połączenie uznaje się za udane, jeśli spadek napięcia mieści się w przedziale od maksimum + 5% do minimum -10% napięcia nominalnego. Połączenie MHPP musi być wykonane z technicznym i ekonomicznym podejściem przy podejmowaniu decyzji o ustaleniu punktu przyłączenia. Ponieważ czasami decyzja o wyborze lokalizacji połączenia jest technicznie satysfakcjonująca, ale ekonomicznie nie spełnia, wręcz przeciwnie, nie jest również technicznie niedobra, nawet jeśli jest to ekonomicznie wykonalne lub oba są niewykonalne. Jak pokazano w procesie decyzyjnym dla Bontosalama w Indonezji MHPP, który jest bezpośrednio podłączony do podstacji Sinjai, chociaż inwestycja jest droga, nie jest ograniczona technicznymi ograniczeniami systemu Sinjai.

Słowa kluczowe: techniczne i ekonomiczne; połączenie; mini elektrownia wodna; sieć dystrybucyjna

wstecz