Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 188

Autorzy: Manuele Bertoluzzo , Paolo Di Barba , Fabrizio Dughiero , Maria Mognaschi , Elisabetta Sieni :

Tytuł: Multikryterialna synteza obwodu do bezprzewodowego transferu energii elektrycznej

Streszczenie: W artykule zaprezentowano projekt I optymalizację obwodu do bezprzewodowego transferu energii przeznaczonego do ładowania baterii samochodu elektrycznego. Wykorzystano algorytm Pareto. Uzyskano bardzo dobrą zgodność modelu z wynikami eksperymentu.

Słowa kluczowe: bezprzewodowy transfer energii, algorytm Pareto.

wstecz