Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 161

Autorzy: Kornelia Banasik , Andrzej Chojnacki , Katarzyna Gębczyk , Łukasz Grąkowski :

Tytuł: Koszty strat u dystrybutorów oraz odbiorców komunalnych energii elektrycznej spowodowane zawodnością elektroenergetycznych linii dystrybucyjnych niskiego napięcia.

Streszczenie: W artykule analizie poddano koszty awarii u dystrybutorów oraz odbiorców energii elektrycznej spowodowane zawodnością elektroenergetycznych linii dystrybucyjnych niskiego napięcia. Analizy wykonano w podziale na linie napowietrzne i kablowe. Określono wartości średnie kosztów strat, ich wartości minimalne, maksymalne, odchylenie standardowe oraz przedział ufności. Określono funkcje gęstości dla każdego rodzaju kosztów. Kosztami poddanymi analizie były m.in.: koszt zakupu nowych materiałów i urządzeń, koszt pracy sprzętu, koszt pracy monterów.

Słowa kluczowe: elektroenergetyczne linie dystrybucyjne niskiego napięcia, , koszty strat u dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej,

wstecz