Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 146

Autorzy: Piotr Gas , Arkadiusz Miaskowski , Dariusz Dobrowolski :

Tytuł: Modelowanie rozkładu temperatury guza w naturalistycznym fantomie gruczołu piersiowego

Streszczenie: Przedstawiona praca skupia się na numerycznej analizie temperatury w anatomicznym modelu gruczołu piersiowego kobiety o ściśle określonym poziomie mocy generowanej przez źródło PEM w patologicznej tkance nasyconej ferrofluidem. Celem tej pracy było zbadanie wpływu perfuzji krwi na wypadkową temperaturę guza. Analizie porównawczej poddano cztery modele perfuzji w guzie: stały, liniowy, nieliniowy oraz model całkowicie pozbawiony przepływu krwi. Autorzy pracy wykazali, że uwzględnienie różnych zależności temperaturowych dla modeli perfuzji krwi w leczonej tkance, może odgrywać istotną rolę w złożonym procesie planowania leczenia nowotworów piersi.

Słowa kluczowe: hipertermia, rak piersi, ciecz magnetyczna, równanie Pennesa, modele perfuzji, osadzanie energii, MES.

wstecz