Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 129

Autorzy: Ernest Popardowski , Anna Miernik , Tomasz Dróżdż , Sylwester Tabor , Paweł Kiełbasa :

Tytuł: Efekt krótkotrwałej ekspozycji bakterii Gram-dodatnich i Gramujemnych na działanie zmiennego pola elektromagnetycznego

Streszczenie: W artykule przeanalizowano relacje pomiędzy stymulacją polem elektromagnetycznym substancji bakteryjnej. W doświadczeniu oddzielnie stymulowano bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne polem elektromagnetycznym o zróżnicowanych parametrach, które wynikały z natężenia pola oraz czasu stymulacji przedmiotowych substancji. Odnotowano, że różnice w budowie oczek komórkowych stanowiących determinanty podziału bakterii na gram-dodatnie i gram-ujemne nie wpływają w sposób zróżnicowany na stymulację polem elektromagnetycznym bez względu na analizowany w doświadczeniu czas stymulacji i wielkość natężenia pola elektromagnetycznego oraz wynikającej z w/w wartości dawki ekspozycyjnej.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, zmienne pole, bakterie, gęstość optyczna

wstecz