Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 117

Autorzy: Piotr Nawara , Karolina Trzyniec , Tomasz Dróżdż , Ernest Popardowski , Tadeusz Juliszewski , Mirosław Zagórda , Anna Miernik :

Tytuł: Analiza możliwości identyfikacji parametrów jakościowych oliwy przy wykorzystaniu ultrasłabej luminescencji wtórnej

Streszczenie: W artykule przedstawiono możliwości identyfikacji i parametryzacji oliwy wykorzystując zjawisko ultrasłabej luminescencji wtórnej. Badania przeprowadzono na produktach pięciu firm posiadających w swojej ofercie oliwę z oliwek, których podstawowe parametry były znane. Odnotowano różnice w liczbie emitowanych fotonów pomiędzy badanymi produktami, które pozwalają na wstępną możliwość oceny oliwy i identyfikację partii towaru, które należałoby poddać szczegółowej kontroli. Istnieje zatem możliwość wykorzystania metody ultrasłabej luminescencji wtórnej do wstępnej oceny jakości oliwy.

Słowa kluczowe: wtórna luminescencja, ultrasłaba emisja fotonowa, pole elektromagnetyczne, oliwa

wstecz