Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 94

Autorzy: Bartłomiej Zubrzak , Paweł Bieńkowski :

Tytuł: Metody kontroli poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku

Streszczenie: W pracy przedstawiono metody kontroli poziomów pól elektromagnetycznych (PEM) w środowisku, opisano ich wady i zalety oraz omówiono bieżący stan systemu kontroli PEM w Polsce: pomiary kontrolne oraz monitoring pól elektromagnetycznych. Przedstawiono inne metody kontroli, w tym mobilny monitoring przestrzenny oraz przykładowe wyniki pomiarów terenowych takiego monitoringu.

Słowa kluczowe: pole elektromagnetyczne, monitoring, PEM, metody

wstecz