Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 87

Autorzy: Kamila Białek , Rafał Białek , Michał Wiśnios :

Tytuł: Stanowisko laboratoryjne do pomiaru charakterystyki kierunkowości diod IR

Streszczenie: W poniższym artykule zaprezentowano stanowisko laboratoryjne do pomiaru charakterystyki kierunkowości diod IR. Omówiono budowę oraz zasadę wykonywania pomiaru z wykorzystaniem wykonanego stanowiska. Przedstawiono wyniki pomiarów charakterystyk kierunkowości dla trzech wybranych diod, na podstawie których wyznaczone zostały kąty połowy mocy. Otrzymane wyniki porównano z danymi od producenta.

Słowa kluczowe: Diody IR, kierunkowość diody, pomiar kierunkowości diody.

wstecz