Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 75

Autorzy: Artur Śliwiński , Krzysztof Tomczewski , Krzysztof Wróbel :

Tytuł: System rozproszony do optymalizacji konstrukcji i sterowania przełączalnych maszyn reluktancyjnych

Streszczenie: W artykule przedstawiono system rozproszony przeznaczony do optymalizacji przełączalnych maszyn reluktancyjnych. System umożliwia wyznaczanie parametrów magnetostatycznych wykorzystując program FEMM oraz wyznaczanie parametrów napędu w programie symulacyjnym. Do optymalizacji wykorzystano algorytm genetyczny programu Matlab. Wyniki mogą być prezentowane w formie tabel i wykresów z wykorzystaniem programów skryptowych i programu Gnuplot. System zaprezentowano na przykładzie projektu generatora reluktancyjnego.

Słowa kluczowe: obliczenia rozproszone, optymalizacja, maszyny elektryczne, przełączalny generator reluktancyjny.

wstecz