Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 60

Autorzy: Joanna Wyszkowska , Marcin Szczygieł , Tomasz Trawiński :

Tytuł: Statyczne i wolnozmienne pola magnetyczne w samochodach hybrydowych i elektrycznych

Streszczenie: W samochodach hybrydowych i elektrycznych występują pola magnetyczne statyczne i skrajnie niskiej częstotliwości (ELF). Pola te są wynikiem oddziaływania prądów przepływających przez obwody elektryczne, obwody silnika elektrycznego i prądu akumulatora. Aby określić poziomy ekspozycji na pole magnetyczne, wykonano pomiary na siedzeniu kierowcy. Uzyskane pomiarowo wyniki zostały porównane z wynikami przedstawionymi w literaturze.

Słowa kluczowe: pole magnetyczne, pole magnetyczne skrajnie niskich częstotliwości, pojazd hybrydowy, pojazd elektryczny

wstecz