Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 52

Autorzy: Krzysztof Przystupa , Igor Vasylkivskyi , Vitalii Ishchenko , Volodymyr Pohrebennyk , Orest Kochan :

Tytuł: Ogólna charakterystyka zanieczyszczenia elektromagnetycznego w miastach przez linie energetyvczne i sieci transmisji radiowej

Streszczenie: W artykule analizowana jest ogólna charakterystyka zanieczyszczenia elektromagnetycznego w miastach. Pokazano statystyki zdrowotne osób żyjących pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego. Zanieczyszczenie elektromagnetyczne mierzone jest dla przykładów linii przesyłowych energii i urządzeń transmisji radiowej na Ukrainie. Indukcja pola magnetycznego w pobliżu napowietrznych linii energetycznych znajduje się w zakresie 5,5–10,5 μT i jest 5 razy mniejsza w odległości 50 m. W artykule pokazano również silną zależność natężenia pola elektromagnetycznego od odległości od nadajników radiowych.

Słowa kluczowe: promieniowanie elektromagnetyczne, zanieczyszczenie elektromagnetyczne, linia przesyłu energii, sprzęt transmisji radiowej

wstecz