Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 40

Autorzy: Tomasz Rymarczyk , Paweł Tchórzewski , Konrad Niderla , Przemysław Adamkiewicz , Konrad Kania , Jan Sikora :

Tytuł: Analiza obszarów geoprzestrzennych z wykorzystaniem elektrycznej tomografii rezystancyjnej

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę obszarów geoprzestrzennych z wykorzystaniem elektrycznej tomografii rezystancyjnej. Tomografię można wykorzystać do obliczenia przewodności poprzez pomiar różnic potencjałów w wale przeciwpowodziowych. Problem polega na tym, że każdy materiał ma niepowtarzalną przewodność. Ta metoda zbiera dane na brzegu badanego obszaru, za pomocą których określa się rozkład przewodności w badanym obiekcie. Rozwiązano problem odwrotny w celu wizualizacji właściwości testowanego obiektu. W optymalizacji funkcji celu zastosowano tak zwaną regularyzację opartą na regularyzacji całkowitej zmienności. Najlepsze wyniki uzyskano metodą Gaussa-Newtona z regularyzacją Laplacea.

Słowa kluczowe: elektryczna tomografia rezystancyjna, zagadnienie odwrotne, rekonstrukcja obrazu.

wstecz