Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 26

Autorzy: Piotr Pruski , Stefan Paszek :

Tytuł: Analiza przebiegów nieustalonych w systemie elektroenergetycznym przy zwarciach niesymetrycznych

Streszczenie: W artykule analizowano przebiegi zakłóceniowe generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym składającym się z zespołu wytwórczego, połączonego linią energetyczną wysokiego napięcia z siecią sztywną. Uwzględniono zakłócenia w postaci zwarć symetrycznych i niesymetrycznych w różnych miejscach linii przesyłowej. Równania prądowo-napięciowe linii energetycznej i sieci sztywnej zapisano dla składowych fazowych, co pozwala na łatwe modelowanie różnych asymetrii.

Słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, zespół wytwórczy, zwarcia niesymetryczne, stany nieustalone.

wstecz