Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 02/2020 Str. 13

Autorzy: Daniel Kowalak , Mikołaj Nowak , Mirosław Wołoszyn , Kazimierz Jakubiuk :

Tytuł: Modelowanie bezpiecznika rozłącznikowego w układach formowania impulsów wielkiej mocy

Streszczenie: Problem modelowania bezpieczników o dużej dynamice wyłączania prądu jest zagadnieniem szeroko opisywanym w literaturze. Układy takie mogą być wykorzystane w szczególności do formowania impulsów wysokiego napięcia o wartościach rzędu setek kV, charakteryzujących się czasem trwania rzędu ułamka μs. W niniejszej pracy przedstawiono empiryczny model bezpiecznika wielotopikowego, rozszerzony w oparciu o wyniki badań eksperymentalnych.

Słowa kluczowe: bezpieczniki topikowe, modelowanie obwodowe, układ formowania impulsu wielkiej mocy, procesy komutacyjne.

wstecz